Diensten

Interim,

directeuren en adviseurs Onderwijs en Kwaliteit

In Het Kort

Voor tijdelijke
ondersteuning of een frisse blik

In onze coachingstrajecten vergroten wij daadwerkelijk je kennis en de vaardigheden om deze kennis toe te passen.

Teamcoaching

Interim

Slimmerwijs kijkt anders naar onderwijs. Dat geldt ook voor onze interim-ers. Onze mensen kijken allemaal stuk voor stuk anders naar onderwijs en willen een blijvende verandering in gang zetten. Onze interim-ers leveren een frisse blik. Met open vizier kijken ze naar wat er écht nodig is voor ‘hun’ school.

Onze werkwijze

Slimmerwijs levert ervaren interim-ers op drie niveaus: intern begeleiders, directeuren en adviseurs Onderwijs en Kwaliteit.

Hoe jullie vraag ook luidt, we gaan eerst samen in gesprek. Tijdens deze intake komen we samen tot de kern van jullie school, op jullie locatie, met jullie bestuur en jullie leerlingen. Vervolgens stellen wij een aanpak voor die helemaal toegespitst is op de situatie op jullie school. Deze aanpak voert onze interim-er samen met jullie in samenspraak en in co-creatie uit. Uiteraard stemmen we tijdens de looptijd regelmatig af en sturen zo nodig bij.

Ook tijdelijke ondersteuning of een frisse blik nodig?
Bel: 06 2040 6920

Interim Intern Begeleider
Maatwerk om zorgen te voorkomen

Is jullie intern begeleider plotseling weggevallen? Of hebben jullie een net startende IB-er die wel wat coaching kan gebruiken? Of heeft jullie school een impuls nodig op het gebied van zorg en begeleiding? Maak voor al deze vragen gebruik van onze ervaren interim intern begeleiders.

In onze visie is de belangrijkste taak van een IB-er het organiseren, coördineren en bewaken van de leerlingenzorg met aandacht voor de zorgleerling én de leerkracht.

Onze IB-ers werken het liefst zo veel mogelijk preventief. Dat wil zeggen dat niet de ‘zorg’ het belangrijkste is, maar juist het voorkomen van zorgen.

Onze IB-ers begeleiden ook scholen bij het opzetten en verbeteren van de kwaliteit van zorg en begeleiding. We leveren maatwerk, precies passend en aansluitend bij de vraag en werkwijze van jullie school of bestuur. Uiteraard werpen we ook graag een frisse blik op de organisatie van jullie school.

Interim-directeur
Het volledige team krijgt weer impact

Is jullie directeur tijdelijk uitgevallen? Of heeft jullie schoolleider behoefte aan ondersteuning? Staat er een koerswijziging of een andere grote verandering op stapel of heerst er onrust? Voor al deze vragen kunnen jullie een beroep doen op onze ervaren interim-directeuren.

Onze interim-er waarborgt de continuïteit en draagt zorg voor een effectief systeem. Zijn of haar missie is dat de leerkrachten en de directeur weer impact krijgen!

Interim Adviseur Onderwijs en Kwaliteit
In concrete stappen naar betere onderwijskwaliteit

Behoefte aan een frisse blik op de onderwijskwaliteit van jullie scholen? Onze interim onderwijsadviseurs zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en trends op het gebied van onderwijs(kwaliteit).

Uiteraard hebben de relevante wet- en regelgeving, toezichtkaders en subsidiemogelijkheden geen geheimen voor hen. Met een brede blik analyseren ze jullie behoeften voor onderwijskundige en didactische verbeteringen en signaleren mogelijke knelpunten.

Vanzelfsprekend zijn zij uitstekend in staat om visie en ontwikkelingen te vertalen in concrete stappen voor jullie bestuur.