Scholing 'begrijpend lezen!'

Aan de slag met lezen om te leren

Meer weten
Inschrijven

Wil je een succesvolle interventie toepassen om het begrijpend lezen bij jou op school te versterken? Bijvoorbeeld omdat de resultaten een risicovol beeld laten zien? Misschien werk je met methoden voor technisch lezen en begrijpend lezen, geef je de zaakvakken los of werk je thematisch? Heeft de kennis van het lezen met begrip in jouw team geen gemeenschappelijke basis, varieert deze of is aanvulling van kennis nodig?

 

Voor al dit soort vragen hebben wij een scholing op maat die écht werkt. Ook bij jou op school!

 

Slimmerwijs werkt vanuit passie en ‘evidence informed’ kennis samen met jou aan het lezen om te leren van alle kinderen!

Geen school is gelijk en geen vraag is hetzelfde. Daarom biedt Slimmerwijs een maatwerktraject voor elke specifieke vraag van een school.

Het is belangrijk om eerst goed zicht te krijgen op de beginsituatie rondom het begrijpend lezen om zo met elkaar te starten vanuit een gezamenlijke kennisbasis. Op basis van gesprekken met leerkrachten en met de directie stelt Slimmerwijs vervolgens een training op maat samen.

In deze fase is het belangrijk goed zicht te krijgen op de beginsituatie rondom het begrijpend lezen en om met elkaar te starten vanuit een gezamenlijke kennisbasis.

Aan de hand van acht pijlers leggen we het fundament voor effectief onderwijs in begrijpend lezen. Het gaat om de volgende pijlers: het opbouwen van kennis, vergroten van woordenschat, onderwijs in tekststructuur, het gebruik van strategieën, spreken & luisteren, schrijven, leesmotivatie en monitoring & differentiatie.
Dit alles zit verweven in zes verdiepingsmodules.

Tijdens deze verdiepingsmodules leer je de basiskennis voor goed leesonderwijs op school. De fundamentele theorie en de kennis van (het leren) lezen met begrip komen uitgebreid aan bod. Uiteraard maken we ook steeds de koppeling met de lespraktijk zichtbaar.

Het resultaat is inzicht in waar je school staat met het begrijpend leesonderwijs. Je krijgt ook antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden bij jullie op school nodig zijn voor de leerkrachten om hun impact op het lezen met begrip voor de leerlingen te vergroten.

In zes verdiepingsmodules leer je de basiskennis voor goed leesonderwijs op school. De kennis is ‘evidence informed’ en wordt steeds praktisch gemaakt naar de praktijk op school en in de groep.

We zetten in op alle elementen. Dat betekent niet alleen leesplezier, technisch lezen én taalvaardigheid, maar ook leesstrategieën, woordenschat én brede achtergrondkennis.

Verdiepingsmodule 1 – Ontluikende geletterdheid
Deze module gaat in op het ontluikende lezen en schrijven. Vragen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: Waarvoor is begrijpend luisteren een oplossing? En welke interactie met de groep werkt het best? We besteden ook uitgebreid aandacht aan (thuis) voorlezen.

Verdiepingsmodule 2 – Technisch leren lezen
We gaan in op de belangrijke kwestie om van een beginner een ervaren lezer te worden. Dit start met leren decoderen! Vloeiend lezen is het doel. Uiteraard is er ook aandacht voor de zwakke lezers; houd ze niet uit de wind, maar moedig ze aan!

Verdiepingsmodule 3 – Begrijpend lezen 1
In deze module staat (het proces van) tekstbegrip centraal. Woordenschat en domeinkennis (kennis van de wereld) zijn cruciaal, dus daarin moeten we investeren. Ook gaan we in op de strategieën van ervaren lezers.

Verdiepingsmodule 4 – Begrijpend lezen 2
In deze module gaan we een stap verder in begrijpend lezen. We gaan aan de slag met lezen om te leren. Daarnaast besteden we aandacht aan het rolwisselend lezen en hoe zwakke lezers zo als het ware de kunst kunnen afkijken. Ook het lezen van digitale teksten komt aan bod en we gaan in op de vraag hoe je een tekst open kunt breken.

Verdiepingsmodule 5 – Leesmotivatie
De vijfde module gaat dieper in op leesmotivatie: Wat valt nu wel en wat niet onder het kopje leesmotivatie? Hoe verhouden leesvaardigheid en leesmotivatie zich? Wat is de rol van thematisch leesonderwijs?
We gaan ook uitgebreid in op het leren van leesplezier in de praktijk.

Verdiepingsmodule 6 – Lezen, leren en schrijven
In de laatste module komen lezen, leren én schrijven aan bod. We behandelen verschillende aspecten, bijvoorbeeld ‘Manieren om woordenschat en schooltaal te vergroten’ en ‘De leesspiraal, slimmer worden door te lezen’. We gaan dieper in op het werken met leerlijnen: ‘de aanbodlijn lezen en schrijven’ en ook op de vraag ‘Lezen en schrijven horen bij elkaar, maar hoe dan?’

Deze scholing is zeer geschikt voor schoolteams, maar ook als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies.

Tijdens al onze incompany scholingen bieden wij altijd maatwerk.

Je kunt ook bij ons terecht voor studiedagen en workshops over woordenschat en schrijf- of spellingonderwijs

Slimmerwijs biedt ook de module ‘Houd de zaag scherp!’

Om de borging van de scholing levend te houden, bieden we een jaarlijkse check-up om de zaag scherp te houden. Samen leiden we nieuwe leerkrachten in het team op en frissen we de uitgangspunten van begrijpend lezen op met het bestaande team. Ook kunnen we samen (een aantal) klassenbezoeken uitvoeren om alle of een aantal collega’s een coachingsmoment te gunnen, gericht op het onderwijzen van het begrijpend lezen.

Meer weten? Neem contact op met het team van Slimmerwijs!

Wil je meer informatie?
Vul dan het formulier in.