Scholing 'begrijpend lezen!'

Aan de slag met lezen om te leren

Meer weten
Inschrijven

Wil je een succesvolle interventie toepassen om het begrijpend lezen te versterken? Bijvoorbeeld omdat de resultaten een risicovol beeld laten zien? Misschien werk je met methoden voor technisch lezen en begrijpend lezen, geef je de zaakvakken los of werk je thematisch? Heeft de kennis van het lezen met begrip in jouw team geen gemeenschappelijke kennisbasis, varieert deze of is aanvulling nodig?

Voor dit soort vragen hebben we altijd een scholing op maat die écht werkt. Ook bij jou op school!

Slimmerwijs werkt vanuit passie en ‘evidence informed’ samen met jou aan het lezen om te leren van alle kinderen!

Geen school is gelijk. Daarom biedt Slimmerwijs voor elke specifieke vraag van een school een maatwerktraject aan.

Stel dat het begrijpend lezen niet lukt en de daadwerkelijke oorzaak daarvan is nog niet zichtbaar, dan stellen we samen met jouw team een analyse op en brengen we de beginsituatie in kaart.

In deze fase is het belangrijk goed zicht te krijgen op de beginsituatie rondom het begrijpend lezen en om met elkaar te starten vanuit een gezamenlijke kennisbasis.

In deze fase is het belangrijk goed zicht te krijgen op de beginsituatie rondom het begrijpend lezen en om met elkaar te starten vanuit een gezamenlijke kennisbasis.

In zes verdiepingsmodules leer je de basiskennis voor goed leesonderwijs op school. De kennis is ‘evidence informed’ en wordt steeds praktisch gemaakt naar de praktijk op school en in de groep.

Verdiepingsmodule 1 Ontluikende geletterdheid

 • Ontluikend lezen en schrijven
 • Thuis voorlezen is niet voor alle ouders het beste recept
 • Voorlezen en welke interactie met de groep werkt het best?
 • Waarvoor is begrijpend luisteren een oplossing?

Verdiepingsmodule 2 Technisch leren lezen

 • De belangrijke kwestie om van een beginner een ervaren lezer te worden
 • Het start met leren decoderen!
 • Vloeiend lezen is het doel
 • Zwakke lezers aanmoedigen en niet uit de wind houden

 Verdiepingsmodule 3 Begrijpend lezen 1

 • Het proces van tekstbegrip
 • Inzetten op woordenschat die klopt!
 • Cruciaal: investeer in domeinkennis (kennis van de wereld)
 • De strategieën van ervaren lezers

 Verdiepingsmodule 4 Begrijpend lezen 2

 • Rolwisselend lezen voor zwakke lezers om de kunst af te kunnen kijken
 • Leren in de steigers
 • Bevraag de schrijver en breek de tekst open!
 • Het lezen van digitale teksten

Verdiepingsmodule 5 Leesmotivatie

 • Wat valt nu wel en wat niet onder het kopje leesmotivatie
 • Thematisch leesonderwijs
 • Praktisch: het leren van leesplezier
 • Leesvaardigheid en leesmotivatie

Verdiepingsmodule 6 Lezen, leren en schrijven

 • Manieren om woordenschat en schooltaal te vergroten
 • Lezen en schrijven horen bij elkaar, maar hoe dan?
 • Werken met leerlijnen: de aanbodlijn lezen en schrijven
 • De leesspiraal, slimmer worden door te lezen

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusboek en per bijeenkomst een digitale reader met relevante artikelen.

 • We bieden altijd maatwerk voor onze incompany trainingen, studiedagen en workshops
 • De cursus is zeer geschikt voor schoolteams of als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies
 • Je kunt ook bij ons terecht voor studiedagen en workshops over woordenschat en schrijf- of spellingonderwijs

We bieden ook de module ‘Houd de zaag scherp!’:

 • Om de borging levend te houden, biedt Slimmerwijs een jaarlijkse check-up om de zaag scherp te houden
 • Samen met jou leiden we nieuwe leerkrachten in jouw team op en frissen we de uitgangspunten van begrijpend lezen op met het bestaande team
 • Ook kunnen we samen met jou (een select aantal) klassenbezoeken uitvoeren om een aantal of alle collega’s een coachingsmoment te gunnen, gericht op het onderwijzen van het begrijpend leren lezen
 • Een verdiept inzicht waar je school staat met het begrijpend leesonderwijs
 • Inzet op alle elementen. Dat betekent niet alleen leesplezier, technisch lezen én taalvaardigheid, maar ook leesstrategieën, woordenschat én brede achtergrondkennis
 • Inzicht in hoe je boven de methode kunt staan en keuzes kunt maken om het leesonderwijs in je groep/school te versterken
 • Zes verdiepingsmodules voor het team met daarin de fundamentele theorie en kennis van (het leren) lezen met begrip. Hierbij maken we steeds de koppeling met de lespraktijk zichtbaar
 • Een antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden op school nodig zijn voor de leerkrachten om hun impact op het lezen met begrip voor de leerlingen te vergroten

Wil je meer informatie?
Vul dan het formulier in.