Scholing 'rekenen met kennis!'

Praktisch en ‘evidence informed’ rekenen

Meer weten
Inschrijven

Rekenen is niet alleen de taal van getallen en hoeveelheden, maar ook hoe je het rekenen kunt toepassen in het echte leven!

 

Het aanleren van de rekentaal is echter geen eenvoudige opdracht. Daarom biedt Slimmerwijs een unieke scholing waarin we leerkrachten, IB-ers en directeuren een stevige kennisbasis geven voor effectief, rijk en krachtig rekenonderwijs voor alle kinderen op school!

 

Wij bieden een scholing precies op maat voor jouw school. Dit doen we op basis van ‘evidence informed’ kennis; over hoe kinderen leren rekenen en wat goed rekenonderwijs is.

 

Ga ook voor krachtig rekenonderwijs!

Wil je bij jou op school het leren rekenen versterken?

Geen school is gelijk en geen vraag is hetzelfde. Daarom biedt Slimmerwijs een maatwerktraject voor elke specifieke vraag van een school.

Slimmerwijs werkt vanuit passie en ‘evidence informed’ kennis samen met jou aan het leren rekenen van alle kinderen!

We beginnen met een intake op maat. We spreken iedereen die de scholing gaat volgen en we inventariseren al hun vragen. Zo komen we tot een maatwerktraject.

De duur van het scholingstraject is bij voorkeur een half jaar. Zo kunnen we verdiepingsmodules afwisselen met klassenbezoeken.

Na één jaar volgt nog een ronde klassenbezoeken en een verdiepingsbijeenkomst ‘Rekenen en didactiek’. Doel van de klassenbezoeken is de gerealiseerde kwaliteit vasthouden in het bestaande team en eventueel het opleiden van nieuwe leerkrachten die in de tussenliggende periode op school zijn komen werken.
De inhoud van de verdiepingsbijeenkomst ‘Rekenen en didactiek’ vullen we in op maat, op basis van de vraag (of vragen) op dat moment.

Verdiepingsmodule 1 – Wat is rekenen?
In deze module gaan we in op rekenen in de breedste zin van het woord en vanuit verschillende invalshoeken; er leiden meer rekenwegen naar Rome! Zo is leren schatten bij wijze van spreken van levensbelang en kun je ruimtelijk inzicht trainen.
We gaan dieper in op ‘streetwise’ rekenen en op hoe belangrijk het is om je leerlingen een ‘Eureka’-momentje te gunnen!

Je ervaart waarom de taal van het rekenen voor jonge rekenaars echt even wennen is. Rekenen is meer dan werken met getallen. Je hebt ook ruimtelijk inzicht en inschattingsvermogen nodig. Bovendien is er een groot verschil tussen rekenen op school en rekenen in de dagelijkse praktijk. Daar ben je als leerkracht nodig!

Verdiepingsmodule 2 – Beginnend en aanvankelijk rekenen
In de tweede verdiepingsmodule gaan we dieper in op verschillende aspecten van beginnend en aanvankelijk rekenen.

Bij de kleuters stimuleren we het getalbegrip door het lezen van prentenboeken en spelenderwijs allerlei rekenactiviteiten te ondernemen, zoals het laten lopen op een getallenlijn. Leren tellen komt ook aan bod, want zonder tellen komen leerlingen er niet. Ook laten we zien waarom vingertellen nuttig is.

In groep 3 en 4 leren kinderen steeds beter omgaan met de abstracte rekentaal. We gaan in op hoe je kinderen bij de ontwikkeling van concrete naar abstracte sommen kunt helpen. Zo ontstaat inzicht in verhoudingen tussen getallen en dat is nodig voor de midden- en bovenbouw.

Klassenbezoeken ronde 1 – Observatie van lessen
We bezoeken alle leerkrachten. Aan de hand van de checklist didactisch en pedagogisch handelen kijken we naar de instructie van het rekenen. In de onderbouw is de observatie gericht op het voorbereidend leren rekenen.
Het is mogelijk om van tevoren een specifieke vraag te stellen waar we extra op moeten letten.

Verdiepingsmodule 3 – Gevorderd rekenen
In deze derde verdiepingsmodule laten we verschillende vragen aan bod komen. Je krijgt antwoord op vragen als Hoe geef je je leerlingen grip op breuken, Hoe zorg je voor meer leven in de rekenles en Hoe ga je creatief om met rekenen?

Naast rekenen met grote getallen rekenen leerlingen ook met breuken, procenten, verhoudingen, etc. Om dit soort sommen op te lossen, moeten kinderen leren om inzicht te krijgen in de tussenstapjes die ze moeten zetten. Ook gaan we specifiek in op verhaaltjessommen oftewel contextopgaven.

Verdiepingsmodule 4 – Inspelen op rekenontwikkeling
De vierde verdiepingsmodule geeft antwoord op uiteenlopende vragen op het gebied van rekenontwikkeling, zoals Wat is het recept voor krachtig rekenonderwijs?, Hoe ziet een logische lijn in rekenen eruit?, Hoe goed ben jij voorbereid op fouten van leerlingen? en Versta jij de kunst van differentiëren? Als leerkracht moet je flexibel kunnen differentiëren.

Al deze vragen hebben één ding gemeen: Jij bent zelf de sleutel!

Klassenbezoeken ronde 2 – Observatie van lessen
We bezoeken alle leerkrachten. Aan de hand van de checklist didactisch en pedagogisch handelen kijken we naar de instructie van het rekenen. In de onderbouw is de observatie gericht op het voorbereidend leren rekenen.
Het is mogelijk om van tevoren een specifieke vraag te stellen waar we extra op moeten letten.

Verdiepingsmodule 5 – Bijzondere behoeften
In de laatste verdiepingsmodule gaan we dieper in op bijzondere rekenbehoeften.
Aan bod komen onder andere de volgende thema’s: ‘Grijp vroeg in bij twijfel’, ‘Breek de ban van bange rekenaars’ en ‘Geef sterke rekenaars groeikansen op maat’.

We gaan in deze module ook in op de vraag: ‘Wat is de beste hulp voor zorgleerlingen?’

Een jaar later
Na een jaar volgt een ronde klassenbezoeken en een verdiepingsbijeenkomst ‘Rekenen en didactiek’.

Het doel van de klassenbezoeken is de gerealiseerde kwaliteit vasthouden in het bestaande team. We kunnen ook samen nieuwe leerkrachten opleiden die in de tussenliggende periode op school zijn komen werken.
De inhoud van de verdiepingsbijeenkomst ‘Rekenen en didactiek’ vullen we in op maat, op basis van de vraag of vragen op dat moment.

Deze scholing is zeer geschikt voor schoolteams, maar ook als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies.

Tijdens al onze incompany scholingen bieden wij altijd maatwerk.

Je kunt ook bij ons terecht voor studiedagen en workshops over woordenschat en schrijf- of spellingonderwijs.

Slimmerwijs biedt ook de module ‘Houd de zaag scherp!’

Om de borging van de scholing levend te houden, bieden we een jaarlijkse check-up om de zaag scherp te houden. Samen leiden we nieuwe leerkrachten in het team op en frissen we de uitgangspunten van het leren rekenen op met het bestaande team. Ook kunnen we samen (een aantal) klassenbezoeken uitvoeren om alle of een aantal collega’s een coachingsmoment te gunnen, gericht op het onderwijzen van rekenen.

Meer weten? Neem contact op met het team van Slimmerwijs!

Wil je meer informatie?
Vul dan het formulier in.