Scholing 'Technisch lezen'

Leer ze decoderen!

Meer weten
Inschrijven

Wil je een succesvolle interventie toepassen om het technisch leren lezen te versterken? Bijvoorbeeld omdat de resultaten een risicovol beeld laten zien. Misschien werk je met methoden voor aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen? Of gebruik je die juist niet? Voor dit soort vragen hebben wij altijd een scholing op maat die écht werkt. Ook bij jou op school!

 • Wil je een succesvolle interventie toepassen om het technisch leren lezen te versterken? Bijvoorbeeld omdat de resultaten een risicovol beeld laten zien. Misschien werk je met methoden voor aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen of misschien gebruik je die juist niet
 • Voor deze vragen hebben we altijd een scholing op maat die écht werkt. Ook bij jou op school!
 • Slimmerwijs werkt vanuit passie en ‘evidence informed’ samen met jou aan het leren lezen van alle kinderen!

De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten voor het hele team en drie bijeenkomsten die speciaal voor een bouw zijn ontwikkeld.

Startbijeenkomst voor het hele team

 • Wat is technisch lezen en hoe vormt dit de basis voor alle andere vakken?
 • Preventie van leesproblemen
 • Een stevig basisaanbod, differentiatie en vakdidactiek
 • Didactisch handelen voor correct, vlot en vloeiend lezen

Scholingsmodule groep 1, 2 en 3

 • Tussendoelen beginnende geletterdheid
 • De opbouw in het fonologisch en fonemisch bewustzijn
 • Het aanvankelijk lezen in groep 3
 • Risicolezers en sterke lezers

Scholingsmodule groep 4, 5 en 6

 • De rol van instructie
 • Het laten groeien van vloeiend lezen
 • De doelen en bijbehorende didactiek bij het leren decoderen
 • Risicolezers en sterke lezers

Scholingsmodule groep 7 en 8

 • Onderhoud en automatisering. Wat houdt dat in voor bovenbouwers?
 • De link met het begrijpend lezen
 • De volgende stap in het vloeiend lezen
 • Slimmer worden van lezen

Scholing: Vrij lezen (stillezen) en leesmotivatie

 • Vijf bouwstenen voor vrij lezen op school
 • De rol van intrinsieke leesmotivatie
 • Monitoren van leesontwikkeling
 • Van lezen ga je beter schrijven

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusboek en per bijeenkomst een digitale reader met relevante artikelen.

 

 • Voor schoolteams die niet alleen willen scholen, maar tegelijkertijd ook alle kinderen daadwerkelijk willen leren decoderen
 • Let op: deze teams krijgen de implementatie er gratis bij!

 

We bieden ook de module ‘Houd de zaag scherp!’:

 • Om de borging levend te houden, biedt Slimmerwijs een jaarlijkse check-up om de zaag scherp te houden
 • Samen met jou leiden we nieuwe leerkrachten in jouw team op en frissen we de uitgangspunten van het technisch lezen op met het bestaande team
 • Ook kunnen we samen met jou (een select aantal) klassenbezoeken uitvoeren om een aantal of alle collega’s een coachingsmoment te gunnen, gericht op het onderwijzen van het technisch leren lezen
 • Scholen die de basistraining volgen, krijgen 10% korting als ze kiezen voor dit abonnement
 • Alle kinderen leren decoderen door goede instructiekwaliteit en inoefening van een leerkracht!
 • Alleen technisch leesonderwijs voor kinderen die nog moeten leren lezen
 • Meer tijd in je lesrooster door het schrappen van opdrachten
 • Leren decoderen zonder methode, maar aan de hand van een heldere leerlijn op één A4
 • Alle leerkrachten zijn vaardig in het onderwijzen van correct en vlot leren decoderen
 • Alle kinderen krijgen goede instructie op de leesmoeilijkheden en voldoende tijd om dit in te slijpen
 • Alle leerkrachten hebben kennis over intrinsieke én extrinsieke motivatie en wat dit praktisch betekent voor het onderwijs in de klas

 

Wil je meer informatie?
Vul dan het formulier in.