Scholing 'Technisch lezen'

Leer ze decoderen!

Meer weten
Inschrijven

Wil je bij jou op school het technisch leren lezen versterken? Wil je alle kinderen daadwerkelijk leren decoderen? Werk je nu met methoden voor aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen of gebruik je juist geen methoden? Dan bieden wij een zeer effectieve scholing, precies op maat voor jouw school!

Geen school is gelijk en geen vraag is hetzelfde. Daarom biedt Slimmerwijs een maatwerktraject voor elke specifieke vraag van een school.

Wil je bij jou op school het technisch leren lezen versterken? Wil je alle kinderen daadwerkelijk leren decoderen? Werk je misschien met methoden voor aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen? Of misschien gebruik je die juist niet?

Voor al dit soort vragen hebben wij een scholing op maat die écht werkt. Ook bij jou op school!

Slimmerwijs werkt vanuit passie en ‘evidence informed’ kennis samen met jou aan het leren lezen van alle kinderen!

We beginnen met een intake op maat. We spreken iedereen die de scholing gaat volgen en we inventariseren al hun vragen. Zo komen we tot een maatwerktraject.

De scholing starten we met een bijeenkomst voor het hele team. Daarna volgen drie bijeenkomsten met verdiepingsmodules die speciaal voor een bouw zijn ontwikkeld. We sluiten de scholing af met opnieuw een bijeenkomst voor het hele team.

Het resultaat van deze scholing is dat alle leerkrachten vaardig zijn in het onderwijzen van correct en vlot leren decoderen.

Alle kinderen leren decoderen door de goede instructiekwaliteit en inoefening van de leerkracht. Je leert ze decoderen zonder methode, maar aan de hand van een heldere leerlijn op één A4. Je geeft alleen technisch leesonderwijs aan kinderen die nog moeten leren lezen. Je hebt meer tijd in je lesrooster door het schrappen van opdrachten. Alle kinderen krijgen goede instructie op leesmoeilijkheden en voldoende tijd om dit in te slijpen.

Bovendien heb je na de scholing kennis over intrinsieke én extrinsieke motivatie en hoe je dit praktisch kunt toepassen bij het leesonderwijs in de klas.

De scholing ‘Technisch lezen!’ bestaat uit twee bijeenkomsten voor het hele team en drie modules die speciaal voor een bouw zijn ontwikkeld.

Startbijeenkomst voor het hele team
In de startbijeenkomst voor het hele team geven we antwoord op de vraag: Wat is technisch lezen en hoe vormt dit de basis voor alle andere vakken?

Daarna gaan we in op het belang van niet alleen een stevig basisaanbod, differentiatie en vakdidactiek, maar ook op het belang van didactisch handelen voor correct, vlot en vloeiend lezen. Ook gaan we dieper in op de preventie van leesproblemen.

Verdiepingsmodule groep 1, 2 en 3
Deze module gaat in op de doelen van beginnende geletterdheid in groep 1 en in groep 2. Ook besteden we aandacht aan de opbouw van het fonologisch en fonemisch bewustzijn.

Vervolgens verleggen we het accent naar het aanvankelijk lezen in groep 3 en hoe om te gaan met het verschil tussen kinderen waarbij het lezen niet vanzelf op gang komt en kinderen die al kunnen lezen.

Verdiepingsmodule groep 4, 5 en 6
In deze module voor de middenbouw gaan we uitgebreid in op de volgende vier aspecten. De doelen en bijbehorende didactiek bij het leren decoderen komen aan bod. We gaan in op de rol van instructie en op het doel het laten groeien van vloeiend lezen. Ook besteden we aandacht aan risicolezers en sterke lezers.

Verdiepingsmodule groep 7 en 8
Deze module geeft antwoord op vragen als: Wat houdt onderhoud en automatisering in voor bovenbouwers? Hoe leggen we de link met het begrijpend lezen? Hoe ziet de volgende stap in vloeiend lezen eruit?

Daarnaast gaan we dieper in op het thema ‘Slimmer worden door te lezen’.

Scholing voor het hele team: Vrij lezen en leesmotivatie
We sluiten af met een module voor het hele team waarin vrij lezen (stillezen) en leesmotivatie centraal staan. Zo behandelen we de vijf bouwstenen voor vrij lezen op school (elke dag vrij lezen, moeilijkheidsgraad, hulp bij kiezen, leeslogboek, vorderingen volgen).

Ook besteden we aandacht aan de rol van intrinsieke én extrinsieke leesmotivatie. Daarnaast komt het belang van het monitoren van leesontwikkeling aan de orde. Tot slot gaan we dieper in op de stelling ‘Van lezen ga je beter schrijven’.

Deze scholing is zeer geschikt voor schoolteams die niet alleen willen scholen, maar tegelijkertijd ook alle kinderen daadwerkelijk willen leren decoderen!

Deze scholing is inclusief een gratis implementatie.

Slimmerwijs biedt ook de module ‘Houd de zaag scherp!’

Om de borging van de scholing levend te houden, bieden we een jaarlijkse check-up om de zaag scherp te houden. Samen leiden we nieuwe leerkrachten in het team op en frissen we de uitgangspunten van het technisch lezen op met het bestaande team. Ook kunnen we samen (een aantal) klassenbezoeken uitvoeren om alle of een aantal collega’s een coachingsmoment te gunnen, gericht op het onderwijzen van het technisch lezen.

Meer weten? Neem contact op met het team van Slimmerwijs!

Wil je meer informatie?
Vul dan het formulier in.