Scholing ‘Leer ze leren!’

Niet de Kijkwijzer, maar het leren centraal

Meer weten
Inschrijven

De goede les gaat over het leren van leerlingen. Je wil al je leerlingen optimaal laten leren en je wil dat ze allemaal hun lesdoel halen. Wat helpt leerlingen hierbij? En wat kun je als leerkracht inzetten aan instrumenten in je rugzak om het leren van alle leerlingen in je groep te vergroten? Deze rugzak gaan we vullen en we gaan er praktisch mee aan de slag. Directe instructie, instructieprincipes en activerende didactiek zijn het middel -en niet het doel- om alle leerlingen te laten leren.

De aftrap is een krachtige, rijke en praktische studiedag gericht op de goede les waarbij het leren van de kinderen centraal staat.

 • De tien instructieprincipes van Rosenshine die elke leerkracht als didactische instrumenten kan inzetten
 • Een goede instructie. We presenteren met een simpele, maar wel to the point, checklist de kernpunten van een goede les
 • Praktisch aan de slag met een workshop activerende didactiek. Praktisch aan de slag met het coöperatieve leren in de verschillende fasen van de les aangevuld met veel actieve verwerkingsvormen op verschillende niveaus. We bieden een selectie die je meteen al de volgende dag kunt inzetten

De studiedag (kan ook in 2 aparte scholingen)

 • De tien principes van Rosenshine voor leren (‘evidence informed’ lesgeven)
 • De effectieve instructieles

Verdiepingsmodule 1 Hoe de sociale (leer) omgeving het leren beïnvloedt

 • De context is van invloed op dat wat je leert
 • Denken zichtbaar maken in de klas
 • De meerwaarde van samenwerkend leren

Verdiepingsmodule 2 Voorwaarden die een leerling laten leren

 • Doelgericht leren
 • Zelfgestuurd leren: oriënteren, plannen, monitoren en evalueren
 • Self-efficacy (zelfeffectiviteit), vertrouwen in eigen kunnen
 • Begeleid leerlingen bij het zoeken naar informatie en leer ze deze te beoordelen op betrouwbaarheid

Verdiepingsmodule 3 Welke leeractiviteiten ondersteunen het leren

 • Het leren van leerstof
 • De cruciale rol van voorkennis bij het leren!
 • De inhoud van een tekst beter leren door eigen vragen te stellen
 • Didactiek versus ‘devices’ (apparaten). Wat werkt wanneer het best?

Verdiepingsmodule 4 Hoe de leerkracht het leren kan ondersteunen

 • Monitoring en toetsing
 • ‘Scaffolding’, het werken met steigers die je geleidelijk aan afbreekt
 • Goede feedback
 • Wanneer onderwijs leidt tot minder leren
 • Begeleiding en instructie zijn echt belangrijk

Teamcoaching

De teamcoaching is bedoeld om de onderdelen van de inhoudelijke bijeenkomsten te implementeren. Hierbij leveren we maatwerk; precies wat de school nodig heeft. Als vuistregel werken we met de volgende stappen:

Samen met een collega van school kijkt en coacht een adviseur van Slimmerwijs alle leerkrachten vanuit de bedoeling van de les. Halen alle leerlingen het lesdoel? Zijn ze actief aan het leren en stemt de leerkracht de instructie af op wat de leerlingen nodig hebben? De eigen coachingsvraag van de leerkracht rondom de goede les staat centraal.

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusboek en per bijeenkomst een digitale reader met relevante artikelen.

 • We bieden altijd maatwerk voor onze incompany trainingen, studiedagen en workshops
 • De cursus is zeer geschikt voor schoolteams of als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies
 • Je kunt ook bij ons terecht voor studiedagen en workshops over leesonderwijs en schrijf- of spellingonderwijs

We bieden ook de module ‘Houd de zaag scherp!’:

 • Om de borging levend te houden, biedt Slimmerwijs een jaarlijkse check-up om de zaag scherp te houden
 • Samen met jou leiden we nieuwe leerkrachten in jouw team op en frissen we de uitgangspunten van de goede les op met het bestaande team
 • Ook kunnen we samen met jou (een select aantal) klassenbezoeken uitvoeren om een aantal of alle collega’s een coachingsmoment te gunnen, gericht op het ambacht van lesgeven
 • Een inhoudelijk rijke scholing over lesgeven en leren met steeds weer de terugkoppeling naar de dagelijkse lespraktijk
 • Het versterken van de lessen op school door coaching van de leerkracht op basis van de coachingsvragen van de leerkrachten
 • Een krachtig ontwikkeltraject gericht op het leren van de leerlingen en hun leerkrachten en directies
 • Inzet op duurzaamheid en borging door de module ‘Houd de zaag scherp!’

Wil je meer informatie?
Vul dan het formulier in.