Scholing ‘Leer ze leren!’

Niet de Kijkwijzer, maar het leren centraal

Meer weten
Inschrijven

De goede les gaat over het leren van leerlingen. Je wil al je leerlingen optimaal laten leren en je wil dat ze allemaal hun lesdoel halen. Wat helpt leerlingen hierbij? En wat kun je als leerkracht inzetten aan instrumenten in je rugzak om het leren van alle leerlingen in je groep te vergroten? Deze rugzak gaan we vullen en we gaan er praktisch mee aan de slag. Directe instructie, instructieprincipes en activerende didactiek zijn het middel -en niet het doel- om alle leerlingen te laten leren.

De scholing ‘Leer ze leren!’ is een inhoudelijk rijke scholing over lesgeven en leren met steeds weer de terugkoppeling naar de dagelijkse lespraktijk.

Geen school is gelijk en geen vraag is hetzelfde. Daarom biedt Slimmerwijs een maatwerktraject voor elke specifieke vraag van een school.

We beginnen altijd met een intake op maat. We spreken iedereen die de scholing gaat volgen en we inventariseren al hun vragen. Zo komen we tot een maatwerktraject.

De scholing trappen we af een krachtige, rijke en praktische studiedag (of twee dagdelen) gericht op de goede les waarbij het leren van de kinderen centraal staat. Aan bod komen de tien instructieprincipes van Rosenshine die elke leerkracht als didactische instrumenten kan inzetten. We focussen ook op de goede en effectieve instructieles; we presenteren met een simpele, maar wel to the point, checklist de kernpunten van een goede les.

Daarna gaan we praktisch aan de slag met een workshop ‘Activerende didactiek’. Ook kijken we praktijkgericht naar het coöperatieve leren in de verschillende fasen van de les. Dit vullen we aan met veel actieve verwerkingsvormen op verschillende niveaus. Je kunt dit alles meteen al de volgende dag inzetten!

Vervolgens volgen vier verdiepingsmodules. Daarna sluiten we dit krachtige ontwikkeltraject af met de teamcoaching. Deze coaching heeft als doel de onderdelen van de inhoudelijke bijeenkomsten te implementeren. De eigen coachingsvraag van elke leerkracht staat hierbij centraal.

We zetten in op duurzame borging van de scholing door het aanbieden van de module ‘Houd de zaag scherp!’. Dit is een jaarlijkse check-up om het geleerde nog eens op te frissen en te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

De studiedag (of 2 aparte dagdelen)
Aan bod komen de tien principes van Rosenshine voor leren en instructie. Je leert hoe je ‘evidence informed’ kunt lesgeven. Daarnaast behandelen we de effectieve instructieles; we presenteren hierbij de kernpunten van een goede les.

In het tweede deel gaan we praktisch aan de slag met een workshop ‘Activerende didactiek’. Ook kijken we praktijkgericht naar het coöperatieve leren in de verschillende fasen van de les.

Verdiepingsmodule 1 – Invloed sociale (leer)omgeving
In de eerste verdiepingsmodule gaan we nader in op hoe de sociale (leer)omgeving het leren beïnvloedt. De context is van invloed op dat wat je leert.

We besteden aandacht aan hoe je denken zichtbaar kunt maken in de klas. We laten ook de meerwaarde zien van samenwerkend leren.

Verdiepingsmodule 2 – Voorwaarden om te laten leren
In deze module staan de voorwaarden centraal die een leerling laten leren. Aan bod komen doelgericht leren, zelfsturend leren (oriënteren, plannen, monitoren en evalueren) en zelfeffectiviteit (self-efficacy); het geloof en vertrouwen in eigen kunnen.

We besteden ook aandacht aan hoe je leerlingen kunt begeleiden bij het zoeken naar informatie en hoe je ze leert deze informatie te beoordelen op betrouwbaarheid.

Verdiepingsmodule 3 – Leeractiviteiten die het leren ondersteunen
We gaan in deze module in op de vraag welke leeractiviteiten het leren ondersteunen. Hoe leer je leerstof?

Daarnaast besteden we aandacht aan de cruciale rol van voorkennis bij het leren. En hoe je de inhoud van een tekst beter kunt leren door eigen vragen te stellen. Tot slot gaan we in op didactiek versus ‘devices’ (apparaten); wat werkt wanneer het best?

Verdiepingsmodule 4 – Hoe je als leerkracht het leren kan ondersteunen
Hoe kun je als leerkracht het leren ondersteunen? Begeleiding en instructie zijn echt belangrijk. Maar je kunt meer doen! Denk aan monitoring en toetsing. Maar ook aan het zogenaamde ‘scaffolding’; het werken met steigers die je geleidelijk aan afbreekt. Uiteraard is ook goede feedback belangrijk. Op al deze aspecten gaan we in deze vierde module dieper in.

Teamcoaching
De teamcoaching is bedoeld om de onderdelen van de inhoudelijke bijeenkomsten te implementeren. Hierbij leveren we maatwerk; precies wat de school nodig heeft.

Als vuistregel werken we met de volgende stappen: samen met een collega van school kijkt en coacht een adviseur van Slimmerwijs alle leerkrachten vanuit de bedoeling van de les. Halen alle leerlingen het lesdoel? Zijn ze actief aan het leren en stemt de leerkracht de instructie af op wat de leerlingen nodig hebben? Uiteraard staat de eigen coachingsvraag van de leerkracht rondom de goede les centraal.

Deze scholing is zeer geschikt voor schoolteams, maar ook als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies.

Tijdens al onze incompany scholingen bieden wij altijd maatwerk.

Je kunt ook bij ons terecht voor studiedagen en workshops over woordenschat en schrijf- of spellingonderwijs.

Slimmerwijs biedt ook de module ‘Houd de zaag scherp!’

Om de borging van de scholing levend te houden, bieden we een jaarlijkse check-up om de zaag scherp te houden. Samen leiden we nieuwe leerkrachten in het team op en frissen we de uitgangspunten van ‘Leren ze leren’ op met het bestaande team. Ook kunnen we samen (een aantal) klassenbezoeken uitvoeren om alle of een aantal collega’s een coachingsmoment te gunnen, gericht op het ambacht van lesgeven.

Meer weten? Neem contact op met het team van Slimmerwijs!

Wil je meer informatie?
Vul dan het formulier in.